O nás

Jazyková škola ORIGO v Galante

-original since 2007-

ORIGO je malá jazyková škola. Robíme všetko preto, aby sme svojim študentom sprostredkovali jazykové zručnosti čo najefektívnejším spôsobom.

Pomôžeme Vám vybrať si jazykový kurz, aby ste čo najrýchlejšie dosiahli svoje ciele v anglickom jazyku pre využitie v osobnom živote či na študijné alebo profesionálne účely.

Náplňou školy je výučba angličtiny na všetkých úrovniach, začínajúc mládežou až po dospelých akéhokoľvek veku.

Máme rozsiahle skúsenosti s Cambridgeskými skúškami a s prípravou študentov na ich úspešné zvládnutie.

Úspešnosť našich kandidátov na medzinárodných jazykových skúškach od začiatku pôsobenia školy dosahuje celkovo 100%.

Pre nás je dôležitá kvalita, nie kvantita, preto kurzy  prebiehajú v mini skupinách s maximálne 5-timi účastníkmi. Tým vieme docieliť, aby sa každý účastník aktívne zapájal na hodine.

Pri výučbe cudzieho jazyka je dôležité, aby každý študent čo najviac komunikoval.  Najlepšie sa to darí pri malom počte študentov v skupine. Takto si môžete najlepšie precvičiť komunikáciu a aj utvrdiť nové učivo, pretože lektor má čas sa každému efektívne venovať.

Prečo Jazyková škola ORIGO:

 • vyučujeme od roku 2007
 • mini-skupinová výučba (maximálne 5 študentov v skupine)
 • kurzy pre deti, mládež a dospelých (od 10 rokov – neobmedzene)
 • individuálne kurzy
 • firemné kurzy
 • príprava na maturitné skúšky
 • príprava na medzinárodné jazykové skúšky
 • všetky jazykové úrovne – od úplných začiatočníkov po pokročilých
 • všetky zložky výučby jazyka (konverzácia, čítanie, písanie, porozumenie, gramatika, slovná zásoba)
 • garancia skúsenej a kvalifikovanej lektorky s pedagogickou praxou
 • bezplatná registrácia na kurzy aj počas semestra – na základe testu a pohovoru Vás vieme presne zaradiť
 • školné závisí od počtu študentov v skupine, je to výhoda pre všetkých účastníkov kurzu

Riaditeľka a lektorka Jazykovej školy ORIGO

Mgr. Emese Mészáros Berecz absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra. Po ukončení magisterského štúdia študovala aj prekladateľstvo a tlmočníctvo. Anglický jazyk učí od roku 2004 so skúsenosťami z pobytov vo Veľkej Británii a v USA. Odvtedy má za sebou viacročnú prax v jazykových školách aj na rôznych stupňoch školstva (základná a stredná škola). Má dlhoročné skúsenosti v prípravných kurzoch na rôzne medzinárodné jazykové skúšky, pracovala v medzinárodnom jazykovom systéme ako členka skúškového tímu a svoje skúsenosti využíva na kurzoch angličtiny. Pôsobenie v oblasti výučby jazykov, či už v jazykových školách, vo firmách na Slovensku alebo v zahraničí, z nej spravili kvalitnú lektorku.

Metóda výučby

Počas kurzu budete na každej hodine naberať novú slovnú zásobu a okamžite si ju budete pod vedením skúseného lektora precvičovať v konverzácii.

Výučba je organizovaná v mini skupine, aby mal každý študent dostatočný priestor na hodine.

Pri výučbe používame inovatívne metódy, okrem kvalitných učebníc používame množstvo autentického materiálu, novinové články, literatúru, diskusie. Naučíme Vás hovoriť po anglicky.

Komplexne rozvíjame všetky jazykové zručnosti: hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie.

V rámci kurzu sa študenti oboznámia s gramatikou, slovnou zásobou, venujú sa aktívnemu počúvaniu s porozumením, pochopeniu textu, rozvíjajú svoje komunikačné schopnosti pri práci vo dvojiciach, v skupinách a v interakcii s vyučujúcim.

Povedali o nás

„Jazyková škola ORIGO mi poskytla naozaj komplexnú výučbu, od kvalitnej prípravy na maturitu, jazykové certifikáty, až po zdokonalenie sa v konverzácií.“

„Ako gymnazista som chodil do Jazykovej školy ORIGO, po absolvovaní dvojročného štúdia na tejto škole som úspešne zložil medzinárodnú jazykovú skúšku Cambridge English: Advanced na úrovni C1 a doposiaľ získané vedomosti som uplatňoval aj na gymnáziu, vyhral som druhé miesto krajského kola Olympiády v anglickom jazyku (OAJ).“

„S výberom Jazykovej školy ORIGO som maximálne spokojná, jazykové znalosti a pedagogické schopnosti lektorky ma presvedčili natoľko, že pre študovanie anglického jazyka som vybrala aj pre moju dcéru práve Jazykovú školu ORIGO.”

„Vo všetkých pracovných pohovoroch, ktoré som doteraz absolvovala, aj v momentálnej práci je obrovskou výhodou, na akej úrovni sú moje jazykové schopnosti. Po mojich skúsenostiach navštevuje Jazykovú školu ORIGO aj moja mladšia sestra.“

„Do Jazykovej školy ORIGO som začala chodiť ako siedmačka na základnej škole a pokračovala som až do maturitného ročníka. Vďaka tejto škole mi nerobilo problém získať medzinárodný jazykový certifikát Cambridge English: Advanced (CAE), úroveň C1.“

„Veľmi sa mi páči spôsob výučby na hodinách. Ten fakt, že tam musím veľa sama rozprávať, mi nielen obohatil slovnú zásobu, ale dokážem aj pohotovejšie reagovať na dané témy. Okrem toho je aj gramatika poriadne vysvetlená.“

„Syn chodí rád na anglický jazyk. Nemá problém sa dohovoriť aj v zahraničí. Som spokojný.“

„Jazykovú školu ORIGO navštevujem štvrtý rok. Oceňujem veľmi profesionálny a odborný prístup našej lektorky, jej znalosti v oblasti jazykovej gramotnosti a pedagogické skúsenosti. Každá lekcia je zaujímavá a dynamická. Určite odporúčam všetkým potencionálnym záujemcom.“

„Všetky činnosti na hodinách boli super. Môj pohľad – všetko zorganizované na vysokej úrovni.“

Chcete s nami študovať?